Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2014

   Gdzieś w głębi serca miał swędzący punkt, ale zmuszał się, by go nie rozdrapywać.
— Markus Zusak - Złodziejka książek
Reposted fromIriss Iriss viaquotes quotes
Ale z przeszłością jest jak ze starymi butami, które szkoda wyrzucić, bo wciąż pamięta się, że były wygodne.
— Katarzyna Rygiel "Gra w czerwone"
Reposted fromyourtitle yourtitle viamistermagic mistermagic
w miarę czekania przestaje się już czekać.
— Camus "Dżuma"
Reposted fromimperiumzla imperiumzla viaquotes quotes
Każdy ma taką datę, do której ma sentyment.
Reposted frommefir mefir viawalkmen walkmen

January 14 2014

Największym problemem, jaki ma większość ludzi, jest to, że mają za dużo czasu, aby myśleć.
— Owen Fitzpatrick

5 lat temu marnowałem czas na alkohol i seks. Jak dobrze, że teraz jest Facebook. Wszystko weszło poziom wyżej. Wystarczy lajknąć „Lubię wypić piwo, czasem dwa. Ewentualnie siedem.” albo „Zaczepię, może porucham” i wszyscy wiedzą, że wygrałeś życie.

— Marco Kubiś
Reposted fromapatia apatia viaquotes quotes
9971 6bc8
Reposted fromverdantforce verdantforce vialetshavesex letshavesex

January 10 2014

8204 d207
Reposted fromkaha kaha viashegone shegone
Nie jesteś tak głupia, żeby sądzić, że ciebie jedyną na świecie skrzywdzono - przerwał lodowatym tonem - Stało się. Żyj dalej. Rusz się.
— Aleksandra Ivy, Nieujarzmiona ciemność
Reposted fromstopme stopme viashegone shegone
8949 11eb
- ... i pocałowałem ją i przynajmniej na chwilę ten pocałunek mnie odmienił i przynajmniej na chwilę ona i ja byliśmy zakochani.
- A potem to spierdoliłeś?
- No.
— J. Frey, Milion małych kawałków
Puść się tego, czego tak kurczowo trzymasz się myślami. Po prostu puść.
— Beata Pawlikowska "Rok dobrych myśli 2014"
Reposted frompastelina pastelina viashegone shegone
-podobno jak nie szukasz miłosci to sama do ciebie przyjdzie. no i moja przyszła, ale jakaś, kurwa upośledzona.
— szkolnie
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
wszystko, co dobre, od początku ostrzega cię końcem.
— Bisz
Reposted fromjajebie jajebie viawishyouwerehere wishyouwerehere
Wystarczy zwrócić uwagę na człowieka, by stał się pociągający i na swój sposób piękny.
— Zofia Nałkowska
Reposted fromeklerrka eklerrka viawishyouwerehere wishyouwerehere
ale wkurwienie nad smutkiem triumfuje
— Planet ANM/ Roka/ Tymi Tyms
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
8261 8cb1
Reposted fromzapiski zapiski viaplotkara plotkara
Jesteś tak hałaśliwie piękna. Boję się, że oczy mi ogłuchną od tego dzwięku.
— Unessani
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl