Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2014

Och, skarbie, z mężczyznami nie jest łatwo. To zupełnie inny gatunek.
— 50 Twarzy Greya
-czemu zawsze muszę zjebać jak już zaczyna być dobrze?
-taki twój styl co nie
— A.
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
Życie zazwyczaj trwa za krótko,
chcesz coś powiedzieć – no to mów.

— Agnieszka Osiecka
Reposted fromamanecer amanecer viashegone shegone
2805 2399 500
Reposted fromEmili Emili viashegone shegone
5474 523f 500
Reposted fromeazyi eazyi viastarryeyed starryeyed
#270
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viashegone shegone
Bawcie się, korzystajcie z życia i śmiejcie się jak najwięcej!
— m

March 29 2013

1587 9c10
Reposted frompaulyna paulyna viawishyouwerehere wishyouwerehere
3877 7dda
4258 238c
Reposted fromhungerfactory hungerfactory viazapiski zapiski
5224 fdca
Reposted fromzapiski zapiski
1400 ad33
Reposted fromlostyy lostyy viazapiski zapiski
5453 2332 500
Reposted fromZofijaaa Zofijaaa viazapiski zapiski
4356 f83c
Nie warto.
Reposted fromarizonadream arizonadream viazapiski zapiski
Trzeba mieć wrażliwość  księżniczki i wytrzymałość kurwy. Tego się trzymam.
— Anna Dymna
Reposted frommefir mefir viazapiski zapiski

Ludzie stanowczo za mało patrzą sobie w oczy.

Reposted fromdiammond diammond viashegone shegone
1763 c9c3 500
Reposted fromget-fit get-fit viashegone shegone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl